7 LK ENGLANNIN HARJOITUKSIA  
TÄLLÄ SIVULLA ON KOOTTUNA LINKKEJÄ
7. LUOKAN KESKEISIIN
SANASTO- JA KIELIOPPIHARJOITUKSIIN