8 LK ENGLANNIN HARJOITUKSIA  
TÄLLÄ SIVULLA ON KOOTTUNA LINKKEJÄ
8. LUOKAN KESKEISIIN
SANASTO- JA KIELIOPPIHARJOITUKSIIN